Opdrachtgevers

INGbank; Communicatie manager Model Risk Management.
Schadefonds Geweldsmisdrijven; communicatieaanpak op maat voor specifieke doelgroepen van het Schadefonds.
Programma Sociaal Domein, een samenwerking tussen het Rijk (SZW, BZK, VWS, JenV en OCW) en gemeenten; communicatie- en positioneringstrategie ontwikkelen en (laten) uitvoeren.
UWV; herziening van de campagnestrategie en de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie van het digitaliseren van de bezwaar- en beroepsprocedure (verandercommunicatie).
Ministerie van Financiën; communicatiestrategie voor de hervorming van de Financiële sector, de digitalisering van de communicatie over de Rijksbegroting en Prinsjesdag.
Ministerie van Algemene Zaken; Dienst Publiek en Communicatie; senior campagnemanager voor campagnes van de Rijksoverheid.
Ministerie van Infrastructuur & Milieu; programma Beter Benutten waar ik mijn kennis en ervaring over gedrag kon inzetten en verder kon verdiepen.
Belastingdienst; waar ik een interne communicatiestrategie heb ontwikkeld en geïmplementeerd voor het project Veilige Publieke Taken.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; adviseren van bestuur, directie, management en medewerkers over de communicatie rond ruimtelijke projecten en concernprojecten.
Gemeente Den Haag; voor de gemeente Den Haag heb ik twee grote publiekscampagnes ontwikkeld en verzorgd.
Ministerie van Buitenlandse Zaken; communicatiestrategie en -uitvoering over het biometrische paspoort.
Gemeente Zaanstad; communicatieadvies en interactieve planvorming over twee natuurgebieden (managen van het open beleidsproces).
Utrecht Medisch Centrum, Julius Centrum; verdieping en verbreding van de communicatie in relatie tot een actief publiciteitsbeleid om daarmee de positionering van het Juliuscentrum te concretiseren.
Taskforce Handicap en Samenleving; Communicatie- en media-adviseur voor De Taskforce Handicap en Samenleving.
Ministerie van Economische Zaken; Interim Communicatiemanager van het marketing-communicatieteam Programmabureau ICT & Administratieve Lastenverlichting.